Meny

Stipendium IF Rigor

Styrelsen har beslutat att det ska vara möjligt att söka stipendium från utdelningen vi får från Alf och Märta Olssons minnesfond.
Alf var en av dem som bildade IF Rigor 1934 och han var ordförande de första 20 åren. Både Alf och Märta var väldigt aktiva i föreningen under många år och skapade en fond som vi får utdelning från varje år med cirka 25 000 kronor. Det kan vara enskilda medlemmar eller en grupp som söker.
Styrelsen beslutar vem/vilka som ska få utbetalning och med vilket belopp.
Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars. För 2022 görs ett undantag och det går att ansöka ända till 31 december.
Kriterier att uppfylla:
# Medlemmar som satsar aktivt för att tävla.
# Medlemsavgift ska vara betald.
# Från 15 år och uppåt.
# Ansökan ska innehålla:
    – önskat belopp
    – motivering som beskriver ambitioner
    – redovisa om bidrag sökts även hos andra.