Meny

Rigortorpets historia

Rigortorpet har varit i Rigors ägo sedan 1967. Här följer Rigortorpets äldre historia.


Fastighetsbeteckningen är numera Lindås 1:4 (i Älvsåkers socken), tidigare gällde Fjälebo 2:6 (Större delen) och Lindås 1:2. Samtidigt som IF Rigor gjorde köpet sålde man av en del av “överflödig” skogsmark till Oskar Johansson, dåvarande ägare av Ögärdet. De tidigare ägarna friköpte fastigheten på 1940-talet, som innan dess var torp under de gårdar som ägs av Valter Hansson resp. Kjell Johansson.

På den ekonomiska kartan står namnet Pears på stället i fråga, vilket torde fått sin uppkomst av folket som bott här. “Stamfadern” var Anders Karl Persson och han föddes i en stuga som ligger mellan torpet och Ögärdet 1834. Huset här är för längesen borta, men delvis raserad källare finnes kvar. Anders gifte sig med en kvinna som hette Britta och dom fick 7 barn. Äldst var Anders f 1867, sedan Albin f 1870, båda föddes på gamla Pears. Sen kom Alfred f 1874, Clara f 1878, Anna f 1880, Viktor f 1883 och Augusta som tyvärr saknar känt födelseår. Anders hamnade i Göteborg och en tid även Alfred. Klara gifte sig med en skräddare Johnsén i Lindome. Dom av barnen som blev mest knutna till torpet var de båda pojkarna Alfred och Viktor och flickorna Anna och Augusta. Man kan påstå att torpet “blev till” omkring 1870, ty då uppodlades och bebyggdes det. Det som då byggdes var ett “allhus” där folk, fä, foder och redskap inrymdes… Den nuvarande utespisen, gruvan stod i ett hörn i det enda rummet och storleken var tillsammans med det intill belägna fähuset ung. 4x8m. Därtill i husändan mot manhuset var en lada 4x4m ocg därintill en utbyggd luta. I detta hus föddes alla utom de två äldsta. Huset stod kvar när IF Rigor köpte fastigheten men var då mycket fallfärdigt och revs året efter… Gruvan bestämdes att stå kvar, dock fick baksidan muras om.

Ett nytt manhus på torpet kom till på 1911. Detta var dock ej ett nytt utan en flyttningsbyggnad från Salvebo och uthuset (Rigors första omklädningsrum) uppfördes på omkring 1920 som ett flyttningshus från Hålsik. Så småningom byggdes en källare.

Man må kanske undra över hur många människor kunde bo och livnära sig under förhållande enligt ovan. Ja, nog var det under mycket enkla villkor man levde. Åkrarna var ju små och näst intill karga, men de sköttes med omsorg liksom regel var 2 kor och en kalv. I början hölls det får som Anders Karl vallade på skogen. Oskar på Ögärdet som skötte om plöjning o.dyl. omtalade att vid ett tillfälle hölls en ko som mjölkade otroligt mycket och troligen var den bästa i hela socknen. Hon blev synnerligen omhuldad. Till sysselsättning och uppehälle hörde mycket bärplockning och torghandel huvudsakligen bär och smör, mest i Mölndal. Så gjorde man kvastar samt hade en hel del jobb utanför torpet.

Texten är tagen ur
“Rigortorpet 30 år 1967-1997”

Händelser sedan 1967

1968
Manhuset tillbyggdes ca 6 meter samt ombyggdes uthuset till omklädnad och bastu. Dessutom gjordes en ny vägbit förbi den stuga som ligger nära intill torpet.

1969
Utfördes mycket spårarbete samt iordningställdes P-platser. Svår stormfällning på milspåret rensades.

1971
Gjordes vindsinredning samt tillkom lilla elspåret.

1972
En reningsanläggning utfördes med tank och toaletter.

1973
Vinden möblerades.

1974
Stora elljusspåret tillkom.

1975
Hölls första torpauktionen.

1977
Det blev en djupborrad brunn.

1979
En styrkesträningsanläggning tillkom.

1980
Det byggdes ett nytt omklädningsrum. En anläggning för gymnastikträning tillkom.

1982
Ombyggnad av köket.

1991
Den gamla omklädningsrummet revs och en ny uppfördes på samma plats, men den byggdes lite högre. Den inreddes också så att den skulle passa som logi vid läger och dyl.

1995
Efter Friidrotts-VM i Göteborg inköptes sängutrustning som passade in i det nyss ombyggda “uthuset”

1997
Under alla år har spåret med tanke på promenader, löpning och skidor väl underhållits eller möjligen förbättrats. Detta år förbättrade vi spårmarkeringen med ny skyltmärkning samt gav man ut en helt ny spårkarta.

rigortorpet@ifrigor.se