Meny

Försäkring

Försäkring

Alla medlemmar i IF Rigor är försäkrade genom Folksams Idrottsförsäkring.

För orienteringssektionen gäller dessutom en särskild försäkring (K63600) som orienteringssektionen tecknar årsvis och som omfattar alla orienterare i samband med träning och tävling samt resor till och från dessa. Idrottsenheten på Folksam, tel 08-772 87 00, kan svara på frågor om försäkringen. Notera att denna försäkring gäller utöver din eventuella privata olycksfallsförsäkring, dvs båda gäller i händelse av skada. Gör alltid en skadeanmälan till Folksam om du råkar ut för en allvarligare skada i samband med en orienteringsaktivitet.