Meny

Milersättning

Reseersättning utgår för resa till DM-tävling förutsatt att sträckan överstiger 50 km enkel väg för fullsatt bil eller enda bil. Ersättning utgår med 18,50 kr/mil, motsvarar Skatteverkets skattefria milersättning. Kontakta kassör Olof Andersson via olof.andersson19@comhem.se för utbetalning av reseersättning.