Meny

Tävlingar

Sportident

Sportident är systemet som identifierar  deltagare på varierande sätt. Identifieringen görs för att t.ex. sköta tidtagningen och närvarokontrollen på olika punkter.

Varje tävlande behöver en SI-pinne (sportidentpinne).Tävlingsarrangören hyr ut SI-pinnar på tävling för ca 30 kr/SI-pinne. Du kan med fördel köpa din egen SI-pinne av klubben för 365 kr, kontakta Peter Broberg, peter_broberg@telia.com, 0709-628790.

Startavgifter

IF Rigor betalar hela startavgiften för barn/ungdomar t.o.m. HD20 (ej miniknat). Övriga tävlande faktureras hela startavgiften.

Hela efteranmälningsavgiften liksom startavgift vid utebliven start, faktureras den tävlande, oavsett ålder.

Samma regler gäller för utländska tävlingar.

Klubben betalar alla DM-starter inkl. stafetter.

O-Ringen: klubben betalar hela startavgiften som gäller vid 1:a anmälningsstoppet för barn/ungdomar t.o.m. 20 år. Anmälan som sker efter första anmälningsstoppet (brukar vara 1 november) betalar var och en den del som “tillkommer” på anmälningsavgiften.

Samåkning

Som ett led i att öka sammanhållning och minska miljöpåverkan i samband med tävling kör vi igång med samåkning på utvalda tävlingar med start våren 2019.

  • Tävling norrut – samling Annebergs pendelstation (närmast tågstationen)
  • Tävling söderut – samling Fjärås pendelstation (vid Shell-macken/Bräutigams vid E6)

Läs mer här.