Meny

Mästerskapstävlingar

Svenska mästerskap i friidrott är öppna för alla och det finns inga kvalgränser för att delta.
IF Rigor vill att alla aktiva som är intresserade av mästerskapstävlingar skall känna att de får möjligheten samt uppmuntras att vara med.

Rigor subventionerar alla aktiva som vill delta i ungdoms-, junior- och senior-SM, förutsatt följande grundkriterier:
* Medlems- och träningsavgift för året skall vara betald.
* Man skall vara aktivt tränande i sin träningsgrupp och/eller följa ett tränings- och tävlingsupplägg överenskommet med sin/sina tränare.
* Man skall tävla med syfte att förbereda sig inför kommande mästerskap
.

Subventionen grundas på det belopp som friidrottskommittén budgeterat för året. Träningsgrupperna ska senast i november året innan lämna en grov uppskattning till friidrottsskommitén, över deltagare och kostnader för SM-tävlingar det kommande året. Uppdaterad skattning för utomhussäsongen skall lämnas in under aril. Friidrottskommittén fördelar pengarna till aktiva och deras tränare för respektive mästerskap.

Alla svenska mästerskap hittar man via följande länk: SM i Friidrott

Fullsatt i Galaxen när det pratades friidrottens framtid i Kungsbacka